വീശുന്നതിനുള്ള പി.വി.സി

ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്തുക

  • ഷ്രിങ്ക് പാക്കേജിംഗിനും ലേബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ഫിലിമിനുമുള്ള പിവിസി മെറ്റീരിയൽ

    ഷ്രിങ്ക് പാക്കേജിംഗിനും ലേബിൾ പ്രിന്റിംഗ് ഫിലിമിനുമുള്ള പിവിസി മെറ്റീരിയൽ

    പിവിസി ഷ്രിങ്ക് ഫിലിം - വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഷ്രിങ്ക് റാപ്.പുതിയ മാംസം, കോഴി, പച്ചക്കറികൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, സീൽ ചെയ്യുന്ന മിനറൽ വാട്ടർ, മരുന്ന് കുപ്പികൾ, പാനീയങ്ങൾ, ദൈനംദിന രാസവസ്തുക്കൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ബിയർ, ലേബലുകൾ തുടങ്ങിയവ. PVC എന്നത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്.രണ്ട് ഗ്രേഡുകളുള്ള പിവിസി ഫിലിമുകൾ ഉണ്ട്: ലേബൽ പ്രിന്റിംഗ് ഗ്രേഡ് ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവുകളും ലേബലുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അച്ചടിക്കുന്നതിനോ അനുയോജ്യമാണ്.ഈ പിവിസി ചുരുങ്ങുന്ന ഫിലിം ക്ലെയിം ആണ്...

പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷൻ

കുത്തിവയ്പ്പ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ, ബ്ലോയിംഗ് മോൾഡിംഗ്